Przeskocz nawigację

Monthly Archives: Styczeń 2012

How to mount a Samba (Windows) file share to a folder in Ubuntu Linux
17 Apr 2009

To mount a Samba (Windows) file share to a folder in Ubuntu Linux, you need to have Samba Filesystem Support installed. The easiest way to do this is via apt-get on the command line:

sudo apt-get install smbfs

After the installation has finished, create a directory that the Samba share will be mounted to (e.g. „windows_share” in the „/mnt” directory):

sudo mkdir /mnt/windows_share

Finally, use the mount command to mount the remote shared folder to your newly created directory (change the IP address, paths, username and password in the example below as needed):

sudo mount -t smbfs //10.0.0.100/shared_folder/
/mnt/windows_share -o username=Guest,password=

To unmount the Samba share, use the umount command (change the path in the example below as needed):

sudo umount /media/windows_share

To automatically mount the Samba share when you boot up your computer, you’ll need to edit your „/etc/fstab” file as detailed on this page on the Ubuntu Forums.

Reklamy

To, co napiszę poniżej, niekoniecznie będzie dotyczyło akurat tego problemu z drukarką HP LaserJet 1020, natomiast niewątpliwie będzie o problemie z drukowaniem na tej drukarce niektórych plików w formacie PDF.

Otóż z drukarką tą jest tak, że mimo wydrukowania bez problemu iluś tam plików PDF (rzecz dotyczy tylko plików w tym właśnie formacie), przy próbie wydrukowania kolejnego takiego dokumentu dojdzie do zablokowania pracy tego urządzenia (i nie tylko). Zawieszeniu ulegnie cały podsystem drukowania (spooler), komunikat błędu informować będzie o nieprawidłowym zachowaniu ze strony pliku zsr.dll, a co najgorsze – nie będzie możliwości usunięcia pechowego dokumentu z kolejki dokumentów do wydruku, skutkiem czego po restarcie systemu operacyjnego nastąpi automatycznie próba ponownego jego wydruku, zakończona tak, jak poprzednio.

Nic tu nie pomoże przeinstalowywanie sterownika drukarki, ani żadne inne tego rodzaju zabiegi; ów pechowy dokument po prostu nie da się wydrukować na tej drukarce i już.

Nie wdając się w szczegóły tej sytuacji należy stwierdzić, że winę ponosi tu nie do końca prawidłowa obsługa języka PostScript, której nie da się usprawnić żadnymi dostępnymi działaniami. Istnieje natomiast sposób na skuteczne ominięcie tego problemu, wymagający prostego zabiegu w przeglądarce obsługującej format PDF. Opiszę go na przykładzie programu Adobe Reader. Otwieramy dowolny plik w formacie PDF, po czym klikamy ikonę „Drukuj”. Otworzy się okno ustawień drukowania, w którego lewym dolnym narożniku klikamy przycisk [Zaawansowane]. W okienku „zaawansowanych ustawień drukowania” otwartym tym przyciskiem wprowadzamy zaznaczenie w dolnym wierszu, przy napisie: „Drukuj jako obrazek” i zatwierdzamy decyzję przyciskiem [OK]. Aby wprowadzona zmiana była trwała, musimy dokonać przy tym rzeczywistego wydruku chociaż niewielkiej części otwartego dokumentu (gdyż konieczny jest wybór przycisku [OK] w oknie ustawień drukowania).

Wszystkich zainteresowanych bliższymi szczegółami odsyłam do strony:
http://www.dll-error-fixes.com/fix-hp-laserjet-print-pdf-files-zsrdll-faulting-module/
gdzie opisana jest ona jako „metoda nr 3”.

Znaleziono na http://www.searchengines.pl/drukarka-HP-LaserJet-1020-problem-z-drukowaniem-t130043.html

Opcja: Odinstalowac Adobe Reader’a – zainstalować FoxIT Reader’a.

Grab error free code snip from PDF below:
fileSearch.txt — Notatnik

procedure TForm3.FileSearch(const PathName, FileName: string;
const InDir: boolean);
var
Rec: TSearchRec;
Path: string;
begin
Path := IncludeTrailingBackslash(PathName);
if FindFirst(Path + FileName, faAnyFile - faDirectory, Rec) = 0 then
try
repeat
ListBox1.Items.Add(Path + Rec.Name);
until FindNext(Rec) 0;
finally
FindClose(Rec);
end;

If not InDir then
Exit;

if FindFirst(Path + '*.*', faDirectory, Rec) = 0 then
try
repeat
if ((Rec.Attr and faDirectory) 0) and (Rec.Name '.') and
(Rec.Name '..') then
FileSearch(Path + Rec.Name, FileName, True);
until FindNext(Rec) 0;
finally
FindClose(Rec);
end;
end;
// procedure FileSearch

Nie wiem czemu WordPress kasuje z kodu znaki i załączam PDFa z poprawnym kodem.

%d blogerów lubi to: